Haurida-Vireda Framtidsfiber bygger optiskt fibernät inom Haurida, Vireda och norra Lommaryds socken i Aneby kommun. Samtliga hushåll inom området erbjuds anslutning. Nätet planeras ha 360 anslutningar. Planerad schaktsträcka 130 km. Nätet anläggs som totalentreprenad.

Haurida Vireda Framtidsfiber
Ekonomisk förening

Aktuellt

2019-03-20 Kallelse årsmöte
Kallelse till ordinarie årsstämma

Den 6 april 2019, kl 15:00, Filadelfiakyrkan Vireda.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvoden till styrelse och revisor
11. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter
12. Framläggande av verksamhetsplan
13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
14. Val av styrelse
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande


Efter mötet bjuder vi på fika.

Välkomna!
Styrelsen


2019-03-20 Hemsidan uppdateras

Vill ni se hur den nya hemsidan utvecklas kan ni klicka HÄR

Upptäcker ni något som inte funkar eller ser konstigt ut får ni gärna skicka ett email till nibs@nibs.se eller skicka ett meddelande via kontakta oss på den gamla sidan


2019-01-28 Överlåtelseavtal

Avtal för överlåtelse av andel i föreningen / ägarbyte av anslutning finns att ladda ner HÄR

Parterna behöver endast fylla i första sidan på blanketterna dem emellan. Det är bara köparen som måste fylla i baksidan på det tredje exemplaret som skickas till föreningen.

När avtalet skickas till föreningen gäller detta som ansökan om medlemsskap.


2019-01-10 Om fakturering

Före Jul meddelade vi att de första fakturorna för tjänster i vårt nät (gruppavtalet och nätavgiften) skulle skickas ut kring nyår. Vi har inte skickat några ännu eftersom det fanns brister i underlaget från vår leverantör, Viasat. Nu satsar vi på utskick i slutet av januari.

Dessa avgifter gäller alltså 2018. På lite sikt ska avgifterna faktureras i förskott enligt avtalet.

God Fortsättning på 2019
Styrelsen


2018-12-20 God Jul

Kära medlemmar
Nu har vi jobbat i fem år med att skapa vårt fibernät. Nu är alla anslutningar aktiverade. Vi kommer att ta över ägandet av nätet under januari månad (2019). Många har haft möjlighet att använda nätet ungefär ett halvår medan andra nyligen blivit anslutna.

Vi har inte kommit igång med faktureringen till er ännu, men nu är det nära. De som varit igång en tid kommer att bli fakturerade för del av 2018. Avsikten är ju att vi ska fakturera i förskott men det har inte fungerat på grund av bristfälligt fakturaunderlag och tidsbrist hos våra ideellt arbetande funktionärer. Årsavgiften för 2018 kommer också att faktureras kring nyåret. När vi kommer igång på riktigt kommer föreningen att köpa faktureringstjänster.

När det gäller tjänsterna i nätet så uppfattar vi att gruppavtalet med VIASAT fungerar bra. Många har även TV via Canal-Digital och det fungerar inte tillfredställande över nätet. Bristerna är inte i vårt nät utan någonstans mellan Canal-Digital och vår nod, utredning pågår.

Styrelsen jobbar vidare, vi ska snart stämma av ekonomin så att vi kan fastställa insatsen. Som vi tidigare meddelat kommer insatsen att bli högre än den kalkylerade (20000 SEK) och under maxgränsen (25000 SEK). Vi ska också stämma av alla markupplåtelseavtal och registrera dessa på lämpligt sätt.

Styrelsen önskar alla medlemmar med familjer och hyresgäster
GOD JUL och GOTT NYTT 2019.


2018-11-26 Drift

För er som har tecknat gruppavtal i omgång 3 (sista omgången) gäller följande:

Tidsplan och information

Direkt:
Du som har tecknat ett tillfälligt avtal med annan leverantör (ej Gruppavtal) kan nu avsluta detta.

Direkt:
Bredbandet är igång (innebär att om du har en router inkopplad eller sätter en nätverkssladd till mediaomvandlaren, så kan du redan nu börja använda bredbandet).

V48- :
Kontakta Ney.se för tidsbokning av installation, samt diskussion om vad just ni behöver i ert hushåll.

V49- :
Ney.se installerar TV-box och hjälper er komma igång med det som ni behöver

1/1 2019:
Gruppavtalet gäller fr.o.m. detta datum, oavsett om installationen är klar eller ej. Frivisningen sker under första månaden (januari) och är gratis. Där efter kommer ni att börja faktureras (fr.o.m. februari 2019 och framåt).


Kontakt Patrik Ney (Ney.se): 0383-309 40

Kontakt HV-fiber: avtal@hvfiber.se


Mvh
Styrelsen i HV-fiber


2018-10-29 Liten uppdatering

Förra veckan svetsades alla kopplingsskåp färdiga och ca 40 anslutningar vid hus blev klara. Tyvärr var svetsare på några ställen där det inte var färdigmonterat med fastighetsboxarna. Detta måste vara klart när svetsarna kommer. Blir både merkostnader och ytterligare förseningar annars.


2018-10-18 Läget

Vi har haft möte med entreprenören ikväll och fått en uppdatering. De prognoser vi fick i början av veckan var lite väl optimistiska.
Svetsning av fiber pågår i området. 10 skåp återstår att göra. Nästa vecka är det inbokat svetsning och montering av mediaomvandlare på 55 anslutningar. Veckan efter det planeras det för lika många.
Totalt återstår det idag ca 130 anslutningar så efter den veckan återstår ytterligare ett tjugotal att göra. Planerad driftstart blir då i mitten av november för de som inte är igång.


2018-10-17 Läget

Nu ska allt vara blåst och 3 svetsare är i området. Blir inte färdigsvetsat denna vecka men förhoppningsvis under nästa.
Återkommer med datum för när det kan vara i drift.


2018-10-05 Lite om läget

Denna vecka har ungefär hälften av de sträckor det varit blåsstopp på blåsts klart. Förhoppningsvis klaras den andra halvan av nästa vecka. Den svetsare som är igång har svetsat klart 11 skåp och fortsätter nästa vecka. Fler svetsare kommer när allt är blåst.

Den återstående svetsningen och montering av boxar samt avprovning beräknas till 1-2 veckor.

Vi sammanställer nu de val som gjorts gällande gruppavtal så att vi kan skicka lista över de som valt detta till NEY som levererar/monterar tv boxarna.


2018-09-18 Gruppavtal alla

Nu har vi gått ut med information om val av tjänter i nätet. Denna gång är det viktigt att du som medlem svarar, för nu börjar vi närma oss slutet på projektet. Det innebär att det sannolikt är sista gången vi erbjuder Gruppavtalet under installationsprojektet.

Informationen kommer skickas via mail/post till samtliga medlemmar för att fånga upp de som har missat eller avvaktat valet tidigare. Därför är det mycket viktigt att du kontaktar oss om du inte har fått informationen innan måndag den 24 september, för då har vi inte korrekta kontaktuppgifter till er.

Kontakta oss i så fall på medlem@hvfiber.se eller via kontaktformuläret på hemsidan.


Viktigt. Vi måste få in en anmälan för varje anslutning som ska ha gruppavtal. Det innebär att om du är kontaktperson för någon annan medlem än dig själv måste du tänka på att anmäla för denne också. Anmälningsblanketten finns att ladda ner HÄR.


2018-08-20 Gruppavtal omgång 2

För er som har tecknat Gruppavtal i omgång 2 (dvs sista svarsdatum 8 augusti) gäller följande:

Tidsplan och information
Må 27/8: Bredbandet slås på (innebär att om du har en router inkopplad eller sätter en nätverkssladd till mediaomvandlaren, så kan du redan nu börja använda bredband)

v34: Ney.se kommer att kontakta er för tidsbokning av installation.

v35: Om inte Ney.se har kommit i kontakt med er föreslår vi att ni nu kontaktar Ney.se för tidsbeställning av installation, samt diskussion om vad just ni behöver i ert hushåll

v35-> Ney.se installerar TV-box och hjälper er komma igång med det som ni behöver

1/9: Gruppavtalet gäller from detta datum, oavsett om installationen är klar eller ej. Dock är första månaden (september) gratis för alla och ni kommer därför att börja faktureras fr.o.m. oktober och framåt.Design & Administration - Niklas Bengtsson